Velkommen til Amagerbro Helhedsplan

Med Amagerbro Helhedsplan, som omfatter Sundholms- og Holmbladsgadekvartererne, fortsættes og videreudvikles det boligsociale arbejde, som har været i gang i de to kvarterer de sidste mange år. Den nuværende Amagerbro Helhedsplan forløber fra år 2018-2021.

I 2022 fusionerer Amagerbro Helhedsplan med den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen (Partnerskabet). Projektperioden går frem til 2025.