Amagerbro Helhedsplan 2018-2021

Landsbyggefonden har godkendt Boligforeningen VIBO, DFB, FSB og HABs ansøgning om økonomisk støtte til at fortsætte den boligsociale indsats på Amagerbro i årene 2018-2021. Forud er gået godkendelse i 14 almene boligafdelinger og i Københavns Kommune.

Amagerbro Helhedsplan skal medvirke til at:
1) Beboere trives og indgår i fællesskaber
2) Børn deltager aktivt i fritidslivet
3) Unge har fritidsjob og får en uddannelse
4) Forældre øger deres handlekompetencer

Helhedsplanen vil blandt fortsat samarbejde med Fædregruppen Amagerbro