Om Helhedsplanen

Med Amagerbro Helhedsplan, som omfatter Sundholms- og Holmbladsgadekvartererne, fortsættes og videreudvikles det boligsociale arbejde, som har været i gang i de to kvarterer de sidste mange år. Den nuværende Amagerbro Helhedsplan forløber fra år 2018-2021.

En boligsocial helhedsplans formål er i samarbejde med beboerne i de almene boligafdelinger at udvikle og gøre boligområderne endnu bedre sted at bo. Amagerbro Helhedsplans overordnede formål er at skabe højere grad af trivsel og tryghed, ansvarsfølelse, deltagelse og naboskab i boligafdelingerne i samarbejde med beboerne.

Helhedsplanen for Amagerbro beskriver baggrund, formål, indhold og organisering af den boligsociale indsats i området. Det er samtidig helhedsplanen, der ligger til grund for Landsbyggefondens bevilling og den politiske godkendelse i boligorganisationerne og i Københavns Kommune.

Helhedsplanen består af en strategisk samarbejdsaftale og tre delaftaler. Du kan finde aftalerne her:

Strategisk samarbejdsaftale

Delaftale for indsatsområdet Tryghed & Trivsel

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse & Beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse & Forældreansvar

Amagerbro Helhedsplan er administreret af Boligforeningen VIBO, men omfatter afdelinger fra yderligere tre boligorganisationer, nemlig DFB, fsb og HAB II.

Landsbyggefonden bidrager med 75 % af midlerne til helhedsplanens samlede budget. Københavns Kommune betaler 12,5 % og de fire implicerede boligorganisationer deler udgiften på de resterende 12,5 % imellem sig.

Landsbyggefonden er en ‘opsparing’, som er oprettet af det almene byggeri og bruges til at støtte de boligafdelinger, som har brug for en fysisk opretning og i dette tilfælde for en boligsocial helhedsplan.