Forebyggelse & Forældreansvar

Formål for indsatsområdet

Det overordnede formål med indsatsområdet er at styrke familiernes handlekraft i forhold til at forbedre deres familieliv, herunder mulighederne for at komme i job og uddannelse.

Delmål for indsatsområdet

Derfor er de opstillede delmål for indsatsen at:

  • Øge udsatte forældres trivsel og kompetencer ift. forældreansvar, børneopdragelse og skolegang
  • Bidrage til at færre unge bliver kriminelle
  • Bidrage til at andelen af 1-5 årige som er i pasningstilbud øges

Aktiviteter under indsatsområdet

  1. Fritidsaktiviteter i boligområdet
  2. Familieindsatser
  3. Fædregruppen
  4. Bydelsmødre
  5. Multikulturel Kvindeklub