Fædregruppen

Formål

Formålet er, at fædrene skal blive bevidste om indflydelsen på deres børns udvikling og få viden og kompetencer til at udfylde fædrerollen bedst muligt. Desuden skal de spille en relationsfremmende og urodæmpende rolle ved arrangementer i kvarteret.

Delmål

Derfor er målene at Fædregruppen har aktive medlemmer nok til at kunne opretholde gruppen og at Fædregruppen vejleder børn, unge og forældre.

Beskrivelse

Det er generelt svært at få kontakt til og få involveret fædre/mænd i aktiviteter. Det har derfor været en succes, at det er lykkedes at etablere en fædregruppe. Medlemmerne af Fædregruppen er blevet uddannet i familierelaterede emner med henblik på at tage større ansvar i egen familie og i kvarteret.Fædregruppen har et kriminalpræventivt sigte ud fra antagelse om, at børn med nærværende, omsorgsfulde og grænsesættende fædre begår mindre kriminalitet.

Det er lykkes at forankre Fædregruppen som en selvstændig forening, men der er fortsat behov for at understøtte foreningen.

Fædregruppen er efterspurgt til arrangementer i kvarteret og i perioder til at være synlige og opsøgende i boligafdelingerne og i kulturinstitutioner, hvor de har en relationsfremmende og urodæmpende effekt. Gruppen deltager endvidere i planlægning af arrangementer og afvikler desuden egne aktiviteter.

Fædregruppen mødes én gang pr. måned til tema og debataften, hvor tidligere emner bliver genopfrisket eller nye relevante emner behandles. Tema og debataftnerne er åbne for nye fædre/mænd, og efter stabilt fremmøde over en længere periode kan de nye fædre/mænd få udleveret jakke m.v. med Fædregruppens logo og indgå i indsatsen i kvarteret.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

  • Sekretariatsleder Mikkel Josephsen tlf.: 26 30 33 07 / mail: mj@vibo.dk

Amagerbro Helhedsplan har siden 2014 arbejdet med at oprette, udvikle og fastholde en fædregruppe. Fra 2015 til 2017 blev arbejdet hjulpet kraftigt på vej at en bevilling fra VELUX FONDEN på 2,1 mio. kroner.

Analyse- og konsulentvirksomheden Social Respons udgav i december 2017 en evaluering af projekt Fædregruppen på Amagerbro.

Fædre der gør forskel – Fædregruppen Amagerbro