Skole- og institutionssamarbejde

Amagerbro Helhedsplan samarbejder med de lokale skole og institutioner om forældresamarbejdet og forældrefællesskabet for at styrke børn og unges trivsel og kompetencer. Da området indbefatter fire folkeskoler og institutioner til alle aldre gøres det på forskelligvis, da samarbejdet er med afsæt i den enkelte skole eller institutions kontekst.

Eksempler på skole- og institutionssamarbejde:

Min Læsemakker
Projektet er et læsetræningstilbud som tilbydes i samarbejde med Amagerfælled Skole. Amagerbro Helhedsplan uddanner elever fra 7. klasse til at blive læsemakker for børn i 2. klasse. Efterfølgende læse de i par sammen i 16 uger på skolen i skoletid, mens en voksen er til stede. Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Familie- og netværkskoordinator Manal Dbouk tlf: 24 52 17 87 / mail: mdb@vibo.dk 

Morgenkaffe
Hver sidste torsdag i måneden inviterer Amagerbro Helhedsplan, Lergravsparkens Skole og fritidshjemmet Tidsmaskinen forældre på morgenkaffe kl. 7.45-8.15 i skolegården. Formålet med morgenkaffe er at styrke forældresamarbejdet og møde forældrene midt i deres hverdag – en afleveringssituation. Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Familie- og netværkskoordinator Susanne Jørgensen tlf: 29 65 52 64 / mail: suj@vibo.dk

Stærk Samarbejde
Amagerbro Helhedsplan sidder med i samarbejdsmøder under navnet Stærkt Samarbejde på de lokale skoler, hvor fokus er på at sikre gode overgange fra børnehave til fritidshjem til skole. Det gør vi, fordi vi og vores samarbejdspartnere mener, at børn og unges trivsel og livsmuligheder er et fælles ansvar. Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Børn-, unge og netværkskoordinator Line Toft tlf: 20 29 09 37 / mail: lt@vibo.dk

Lillegruppe, Mellemgruppe og Storegruppe
Amagerbro Helhedplan sidder med i SSP lokaludvalg Nordøst og Nordvest. Foruden at sidde med til lokaludvalgsmøder, sidder helhedsplanen med i arbejdsgruppen omkring projektet Lillegruppe, Mellemgruppe og Storegruppe i nordøst. Projektet henvender sig til forældre til elever på mellemtrin og i udskolingen på Skolen På Amagerbro, og har fokus på det positive forældrefællesskab og -samarbejde. Forældrene samles til forældreaftener, hvor dialog om fællesskab, tillid og samarbejde danner rammen for aften. Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Børn-, unge og netværkskoordinator Line Toft tlf: 20 29 09 37 / mail: lt@vibo.dk

Hvis du vil vide mere om Amagerbro Helhedsplan skole- og institutionssamarbejder, så er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du vil vide mere: 

Familie- og netværkskoordinator Susanne Jørgensen tlf: 29 65 52 64 / mail: suj@vibo.dk  

Familie- og netværkskoordinator Manal Dbouk tlf: 24 52 17 87 / mail: mdb@vibo.dk

Børn, unge og netværk, Line Toft tlf: 20 29 09 37 / mail: lt@vibo.dk