Mødregruppe: Mor og barn – dansk

Mødregruppen Mor og barn – dansk er et samarbejdsprojekt mellem de to boligsociale indsatser Partnerskabet i Urbanplanen og Amagerbro Boligsociale Helhedsplan. Mor og barn – dansk er primært for mødre med børn i alderen 0-6 år, som ofte går hjemme med deres børn op til børnehavealderen, søger netværk og vil lære dansk og samtidig have sit barn med sig.

Vi samarbejder med BUF Amager (sundhedsplejersker, støttepædagoger, sprogvejleder mm.)

Vi sætter fokus på, at mødrene på tværs og med fagpersoner fra småbørns området kan debattere det at være forældre til småbørn og styrkes deres sociale netværk. Derud over er der fokus på at lære dansk. Vi sætter en hel time af, hvor vi taler om det danske sprog og øver ord, sætninger mm. som er relevante, som småbørns mor.

Praktisk

Vi mødes hver fredag fra kl. 9.30 – 12 i Foreningshuset Sundholm 8, Sundholmsvej 8, 2300 KBH 3. Vi slutter hver fredag af med fælles frokost.

¨Tilmelding er nødvendig.

Hvis du vil vide mere:

Børn-, unge- og netværkskoordinator Line Toft tlf: 20 29 09 37 / mail: lt@vibo.dk