Fritidsaktiviteter i boligafdelingerne

Formål

Formålet med aktiviteten er at børn og unge har adgang til positive fælleskaber og voksenkontakt.

Delmål

Derfor er delmålene at give flere børn og unge mulighed for et aktivt fritidsliv med voksenkontakt, at flere børn og unge bliver medlem af en forening og at der indgås flere samarbejder, som resulterer i nye fritidstilbud

Beskrivelse

Som en del af det  arbejde vil helhedsplanen fortsat udvikle nye idræts-, bevægelses- og kunstneriske aktiviteter i samarbejde med skoler samt fritids- og sportsklubber. Helhedsplanens rolle vil være at facillitere mødet mellem de nævnte aktører samt at sikre, at de nye aktiviteter kan anvendes af afdelingernes børn og unge. Helhedsplanen vil endvidere brobygge børn og unge til eksisterende aktiviteter i bydelen. Der skal desuden være fokus på forældreinvolvering i aktiviteterne.

Aktiviteterne vil ofte tage udgangspunkt i Blå Bane i Sundholmskvarteret og Prismen i Holmbladsgadekvarteret, der begge er kommunale anlæg til fritidsaktiviteter.

På Blå Bane vil der være faste og åbne træningstider med bl.a. fodbold. Disse varetages af uddannede, lokale idrætsinstruktører med ansættelse i Brydes Allé Fritidscenter under fritidsjobordningen. Der er i foråret 2017 etableret et samarbejde med Boldklubben Fremad Amager, der med økonomisk støtte fra Danmarks Idrætsforbund, står for åben fodboldtræning på Blå Bane. Dette samarbejde søges videreført, hvilket vil gøre brobygning til foreningslivet lettere.

I Prismen understøtter helhedsplanen BUFs street-aktiviteter ved samarbejde og medfinansiering af et mindre antal stævner i løbet af året. Ved stævnerne deltager Bydelsmødrene og Fædregruppen, og de er involveret i forskellige opgaver.

Stævnerne på Blå Bane og i Prismen er med deltagelse af hold og trænere fra både Sundholms- og Holmbladskvarterene. Det er målet, at det skal bidrage til at skabe forebyggende, positive relationer mellem børn og unge på tværs af kvartererne.

Helhedsplanen skal løbende være opmærksom på nye muligheder for samarbejder, der kan resultere i flere fritidsaktiviteter i boligområdet. Det betyder pt., at et samarbejde med Børnebasket København, DGI, lokale folkeskoler og de kommunale fritidsklubber er ved at tage form.

Helhedsplanen vil fortsat medvirke til planlægning og gennemførelse af Feriecamps i alle skoleferier, bl.a. fire uger i skolesommerferien. Tilbuddet indeholder en lang række aktivitetstilbud varetaget af ledere fra bl.a. idrætsforeninger. Københavns Kommune finansierer Fericamps gennem aflønning af lokale camp-koordinatorer og gennem tilskud til foreninger o.a., som står for aktiviteterne.

Det forsøges at forankre de nævnte fritidsaktiviteter, herunder kan aktiviteterne på Blå Bane eventuelt forankres i Brydes Allé Fritidscenter, da de er involveret i de fleste af aktiviteterne, og da indholdet af aktiviteterne understøtter deres kernedrift. Der er dog opmærksomhed på, at det vil være en tidsmæssig udfordring for et kommunalt fritidscenter at involvere foreningslivet i aktiviteterne.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

  • Line Toft, børn, unge og netværk på tlf.: 20 29 09 37 / mail: lt@vibo.dk