Trivsel & Tryghed

Formål for indsatsområdet

Det overordnede formål med indsatsområdet er at øge trivslen og trygheden, så beboerne finder det attraktivt at blive boende. Det nødvendiggør, at der arbejdes med ejerskabs- og ansvarsfølelse samt netværksdannelse.

Delmål for indsatsområdet

Derfor er de opstillede delmål for indsatsen at:

  • Styrke det lokale samarbejde omkring tryghed
  • Styrke naboskabet og den sociale sammenhængskraft
  • Bidrage til at fastholde det lave niveau for udsættelser

Aktiviteter under indsatsområdet

Indsatsområdets aktiviteter: