De Blå Ressourcer

Formål

Formålet med aktiviteten er, at ejendomsfunktionærerne spiller en aktiv rolle i at modvirke udsættelser samt i at fremme trivsel og tryghed. Dette ved at øge viden om muligheder i forhold til beboere, der har behov for hjælp og støtte. Dette medvirker til, at der kan gribes tidligt ind, og udsættelser kan undgås.

Delmål

Derfor er målet at antallet af udsatte beboere som henvises til boligrådgiverne o.a. øges og at øge ejendomsfunktionærernes kompetencer og handlemuligheder i forhold til sårbare beboere.

Beskrivelse

Ejendomsfunktionærerne fra de boligorganisationer, der deltager i Amagerbro Helhedsplan er samlet i et fælles netværk med navnet De Blå Ressourcer. Deltagere har indenfor de seneste år gennemgået AMU uddannelsesforløbet ’De Blå Ressourcer’ med undervisning i; kommunikation, konflikthåndtering, kulturforståelse, psykisk sårbare og samarbejde med myndigheder. Nyansatte ejendomsfunktionærer opfordres til at gennemgå en tilsvarende uddannelse i Københavns Kommunes ‘Green Team’ regi.

Helhedsplanen indkalder De Blå Ressourcer til netværksmøder fire gange om året. Netværksmøderne har dels foks på erfaringsudveksling mellem deltagerne og dels på kompetenceudvikling. Herunder arbejdes der enten med deltagernes kompetencer, eller med deres samarbejde med myndighederne. I forhold til samarbejdet vil der være særlig fokus på, at kontaktpersonordningen, med socialforvaltningens boligrådgivere, fungerer optimalt. Som en del af dette deltager de kommunale boligrådgivere i et årligt netværksmøde, og helhedsplanen holder SOF opdateret med kontaktoplysninger til ejendomskontorerne og modsat.

De Blå Ressourcer vil desuden have en tæt dialog med Lokalpolitiet. Dels løbende og dels ved lokalpolitiets deltagelse i et årligt netværksmøde. Dette samarbejde har især et kriminalpræventivt sigte.

  • Hvis du vil vide mere, så kontakt:
    Sekretariatsleder Mikkel Josephsen tlf: 26 30 33 07 / mail: mj@vibo.dk