Tryghedsvandringer

Formål

Formålet med aktiviteten er at fremme beboernes tryghed gennem tryghedsvandringer, der øger opmærksomheden på, hvad der skaber utryghed i kvarteret og på, hvordan dette kan minimeres.

Delmål

Derfor er delmålene at Identificere elementer, der virker utryghedsskabende og gennemføre tiltag, der minimerer utryghedsskabende elementer

Beskrivelse

Som noget nyt skal helhedsplanen arrangere og gennemføre tryghedsvandringer i form af planlagte gåture gennem et afgrænset område af kvarteret, der indbefatter én eller flere boligafdelinger. Inden tryghedsvandringen udvælges et bestemt område, og der fastlægges en rute for turen. I tryghedsvandringerne deltager repræsentanter fra boligafdelingerne (bestyrelserne og/eller beboere), boligorganisationen, kommunen og politiet. På ruten rundt i kvarteret drøfter og udpeger deltagerne konkrete forhold i kvarteret, der skaber utryghed, hvilket typisk vil være hærværk, graffiti, dårlig belysning og manglende beskæring af buske og træer.

Efter tryghedsvandringen vurderer myndigheder og boligorganisation mulige løsninger, herunder eventuelle nye samarbejder eller koordinering af eksisterende tiltag. Der aftales en dato, hvor der følges op på tiltagene.

Udover ovenstående vil VIBOs driftsafdelingen fra 2018 gennemføre mindre årlige tryghedsinspektioner i egne afdelinger med helhedsplanen som samarbejdspartner. Her vil det være medlemmer af afdelingsbestyrelsen, ejendomsmesteren og den boligsociale sekretariatsleder, der deltager i inspektionen.

Tiltag der igangsættes på baggrund af tryghedsvandringerne skal dels påvirke tryghedsopfattelsen af stedet og vil dels forebygge sandsynligheden for, at der begås kriminalitet det samme sted. Dette gøres ved at have fokus på ‘gerningsstedet’ som er ét af de tre elementer der ifølge politiet er tilstede ved begået kriminalitet. Ofte betegnet som ‘kriminalitetstrekanten’ som indeholder ‘gerningssted – gerningsmand – offer’. Skræddersyet tryghed, Det Kriminalpræventive Råd, 2018.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

  • Sekretariatsleder Mikkel Josephsen,  tlf.: 26 30 33 07 / mail: mj@vibo.dk