Uddannelse & Beskæftigelse

Formål for indsatsområdet

Det overordnede formål med indsatsområdet er, at uddannelses- og beskæftigelsesgraden på sigt øges.

Delmål for indsatsområdet

Derfor er de opstillede delmål for indsatsen at:

  • Bidrage til at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
  • Give børn og unge erfaringer med at søge og have job
  • Bidrage til at minimere skolefravær og øge motivationen for at gå i skole

Aktiviteter under indsatsområdet