Danskundervisning & Lektiecafé

Formål

Formålet er, at voksne med anden etnisk baggrund end dansk bliver bedre til dansk og derved bedre kan hjælpe og støtte deres børn, fx deres skolegang, og at de kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet er desuden, at børn og unge gennem hjælp til lektierne klarer sig bedre i skolen.

Delmål

Derfor er målene at flere voksne med anden etniske baggrund end dansk øger deres danskkundskaber og at Flere børn får hjælp til lektierne og klarer sig bedre i skolen

42119339 – mature students working in library

Beskrivelser

Danskundervisning

Manglende danskkundskaber kan være en barriere for at få et job. Helhedsplanen vil derfor fortsætte samarbejdet med Niels Brock, som står for undervisningen i ‘Dansk for indvandrere’, som gennemføres med to årlige 20-ugers moduler med undervisning tre timer om mandagen fra kl. 17-20, Sundholmsvej 8, 2300 København S. Undervisningen er gratis.

Lektiecafé

På trods af, at skolereformen giver folkeskolens elever mulighed for at lave lektier på skolerne er der stadig søgning til helhedsplanens lektiecafé ‘Styr på Lektierne’, hvilket peger på et behov for et supplement til folkeskolernes lektietilbud. Helhedsplanen vil derfor fortsat støtte de frivillige, der står for den lokale lektiecafé. Lektiecaféen holder til i helhedsplanens lokaler og er åben for alle skolebørn én aften om ugen

.Hvis du vil vide mere om Danskundervisning, så kontakt:

  • Fædregruppemedarbejder Majid Kanan tlf: 27 64 90 05 / mail: mak@vibo.dk 

Hvis du vil vide mere om lektiecafé, så kontakt:

  • Familie- og netværkskoordinator, Susanne Jørgensen tlf.: 20 29 09 37 / mail: suj@vibo.dk