Erhvervspraktik på byggepladser

Formål

Formålet med aktiviteten er, at unge får mulighed for erhvervspraktik i bygge- og anlægsbranchen og dermed får øjnene op for denne branche.

Delmål

Derfor er delmålene at unge prøver at være på en byggeplads og prøver forskellige håndværk.

Beskrivelse

Alle folkeskoleelever skal i erhvervspraktik i de ældste klassetrin, og da det forventes, at bygge- og anlægsbranchen vil komme til at mangle arbejdskraft, skal Helhedsplanen medvirke til, at eleverne får praktisk kendskab til denne branche således, at de evt. vil se den som en mulig levevej.

Helhedsplanen skal opsøge byggepladser og aftale oprettelse af skolepraktikpladser. Både ordinære praktikpladser af en uges varighed, hvor tidspunkt er bestemt af de enkelte skoler samt særligt tilrettelagte forløb for enkelte unge, som er individuelt tilrettelagt og kan være af længere varighed.

Helhedsplanen aftaler med de fire lokale folkeskoler; Amager Fælled Skole, Lergravsparkens Skole, Peder Lykke Skolen og Skolen på Amagerbro, hvilke elever der skal tilbydes, hvilken form for praktik på byggepladser.

Praktikpladserne på byggepladser skal være et supplement til de praktiksteder, skolerne og de unge selv kan finde.

Hvis du vil vide mere om aktiviteten så kontakt:

  • Sekretariatsleder Mikkel Josephsen på tlf. 26 30 33 07 eller mail: mj@vibo.dk