Job til Unge

Formål

Formålet med aktiviteten er dels, at unge får kendskab til og afprøver at have et job og dels, at de unge modnes og får strukturer i deres liv, så de får en bedre skolegang og et liv uden kriminalitet.

Delmål

Derfor er delmålene at unge får erfaring med arbejdslivet gennem et lommepengejob, at flere unge får et fritidsjob og at unge motiveres til og lærer at skrive CV og jobansøgninger.

 

Beskrivelse

Job til unge er en aktivitet, der består af følgende delaktiviteter; lommepengeprojektet, FRAK og skolemodulet ‘Lær at skrive ansøgninger og CV’. Fælles for delaktiviteterne er, at de handler om at introducere unge til arbejdslivet gennem lommepengejobs og egentlige fritidsjob.

Lommepengeprojektet

Efter aftale med eksempelvis ejendomskontorerne oprettes der lommepengejob i skoleferierne. Helhedsplanen anviser unge til de enkelte jobs, hvor den lokale lommepengeudbyder varetager den daglige ledelse.

Gennem lommepengejobbet lærer de unge at møde til tiden, at udføre den opgave de bliver sat til og at indgå i et socialt arbejdsfællesskab.

De unge modtager løn for deres arbejde og introduceres i den forbindelse til NemID, e-Boks mv. Da instruktion og ledelse af de unge ofte vil tage lige så lang tid som det tager at udføre arbejdet, vil lønudgiften i de fleste tilfælde blive dækket af helhedsplanen.

FRAK

Fritidsjob er vejen til et liv med flere muligheder. Derfor har helhedsplanen indgået et samarbejde med FRAK (Fritidsakademiet), der arbejder på at give unge fra udsatte byområder værktøjer, der kan give dem en vej ind på arbejdsmarkedet.

FRAK tilbyder at løse arbejdsopgaver for eksempelvis arrangører af events. Unge fra kvarteret ansættes hos FRAK til at løse opgaverne som enten kan være ad hoc eller faste opgaver. FRAK ansætter gruppeledere, der tager med de unge ud på job, og FRAK står endvidere for aflønningen af de unge.

Skolemoduler – lær at skrive ansøgninger og CV

Helhedsplanen tilbyder et skolemodul til de lokale folkeskolers 9. og 10. klassetrin. Modulet indeholder dels en personlig beretning om at få et fritidsjob og dels et gruppeforløb, hvor eleverne hjælper hinanden med at finde deres egne kompetencer og personlige egenskaber.

Med støtte fra helhedsplanen og skolelærerne skriver eleverne ansøgninger til aktuelle fritidsjob. Helhedsplanen modtager fritidsjobbene fra Fritidsjobindsatsen BIF Skelbækgade.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

  • Manal Dbouk, familie- og netværk på tlf.: 2452 1787 / mail: mdb@vibo.dk