Murerskeen

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne, der deltager i det alternative læringsforløb får nyt mod på at gå i skole og at tage en uddannelse, fx en erhvervsuddannelse.

Delmål

Derfor er målene at skoletrætte elever får ny læring og opnår nye færdigheder og deltagerne øger deres trivsel og fremmøde i skolen

Beskrivelse

Murerskeen er et alternativt læringsforløb for skoletrætte udskolingslever, der gennemføres skiftevis på de fire lokale folkeskoler: Amager Fælled Skole, Lergravsparkens Skole, Peder Lykke Skolen og Skolen på Amagerbro. Klasselærerne udvælger de elever i udskolingen, der kan have glæde af læringsforløbet, hvorefter forløbene aftales med elever og elevernes forældre. Forløbene varer 2-3 måneder, hvor en del af skoleugen erstattes med håndværksmæssigt arbejde i Murerskeen. Deltagelse i Murerskeen forudsætter, at eleverne passer skolen i den øvrige tid.

Murerskeen supplerer folkeskolernes læringsmetoder med praktiske læringsmetoder, hvor eleverne lærer matematik og dansk og får erfaringen med relevansen af fagene. Gennem praktisk erfaring med forskellige håndværksfag får eleverne desuden kendskab til erhverv, som de ofte ikke er opmærksomme på.

Elevernes opgaver i Murerskeen aftales med boligorganisationerne eller kommunen (TMF), og der er fokus på opgaver, der tilfører noget nyt til kvarteret, hvilket kan være at bygge bænke, redskabsskure og pizzaovne eller at udsmykke boldbure, opgange og beboerlokaler. Opgaverne inkluderer derfor ikke reparationer og vedligeholdelser.

Det er både erfaringen, at der efterfølgende bliver passet godt på de projekter som de unge bygger i deres kvarter, og at de unge efterfølgende opnår en anerkendelse for deres arbejde bl.a. af de andre elever på deres skole.

Metoden, der bruges i Murerskeen kan eventuelt forankres som del af ‘den åbne folkeskole’, hvor lokale håndværksmestre kan oprette tilsvarende forløb for folkeskoleelever.

Hvis du vil vide mere om aktiviteten så kontakt:

  • Sekretariatsleder Mikkel Josephsen på tlf. 26 30 33 07 eller mail: mj@vibo.dk